Ủy Ban nhân dân tỉnh hội thảo lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

01/03/2023   600

Ngày 23/02/2023, UBND tỉnh phối hợp với HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh, UBMTTQ tỉnh, Sở Tài nguyên và môi trường tổ chức hội thảo nghe các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; cùng dự có đồng chí Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

(Lãnh đạo các cơ quan chủ trì Hội thảo)

Thực hiện Quyết định số 123/QĐ-UBND, ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương đã tổ chức thực hiện và triển khai công tác tuyên truyền cho cán bộ và Nhân dân về hoạt động lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đến thời điểm này, các ngành, địa phương đã cơ bản lấy ý kiến Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên, hội viên đảm bảo theo tiến độ.

Quan cảnh đại biểu tham dự hội thảo.

Theo đại biểu các huyện, thị xã, thành phố, ý kiến Nhân dân đóng góp cho dự thảo luật xoay quanh các quy định về sở hữu đất nông nghiệp, đất rừng; vấn đề thu hồi đất tái định cư cho người dân sau khi thu hồi đất, cần quy định rõ về giá đất trong quá trình thu hồi; vấn đề thu thuế đất trong giao dịch mua, bán.

Ông Nguyễn Văn Tâm Chủ tịch UBND Thành Phố Trà Vinh phát biểu thảo luận góp ý kiến tại hội thảo

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có ý kiến về quy định ranh giới đất; các vấn đề tặng, cho đất; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, đất có liên quan đến yếu tố nước ngoài; cần phân định rõ ràng về thẩm quyền, giải quyết tranh chấp đất đai một cách rõ ràng, cụ thể hơn cho từng cơ quan, tránh chồng chéo.

Đại tá Lê Văn Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh phát biểu thảo luận tại hội thảo.

Về vấn đề thừa kế đất đai, Luật Đất đai (sữa đổi) cần quy định về rút ngắn thời gian giải tỏa, đền bù để thực hiện các dự án. Có ý kiến cho rằng, có thể nâng Luật Đất đai lên thành Bộ luật Đất đai để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện đánh giá cao sự phối hợp tích cực giữa các Sở, ngành và địa phương thời gian qua. Công tác lấy ý kiến được triển khai khá tốt về nội dung, hình thức, đối tượng.

Đồng thời, ông nhấn mạnh, việc lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH, ngày 23/11/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Nghị quyết số 170/NQ-CP, ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ông cũng cho biết, trên cơ sở những ý kiến đóng góp, các cơ quan chuyên môn sẽ nghiên cứu tổng hợp gửi về Trung ương ngày 20/3/2023.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đợt lấy ý kiến nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, góp phần hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả, phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích Nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Các ngành, địa phương thực hiện việc lấy ý kiến đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa xã hội của việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và ý nghĩa về kinh tế - xã hội của Luật Đất đai (sửa đổi).

Việc lấy ý kiến phải được toàn diện, rộng rãi, đủ thành phần xã hội, tổ chức đa dạng, như: lấy ý kiến trực tiếp, thư góp ý, thông qua website, mạng xã hội… các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo tiến độ.

Người viết: N V SƠN (TTCNTT)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan