Trà Vinh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01-08/6).

06/06/2023   9,038

Ngày 03/6/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng UBND huyện Duyên Hải tổ chức lễ mittinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01-08/6).

Thực hiện Công văn số 3556/BTNMT-TTTT ngày 19/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công văn số 2069/UBND-NN ngày 22/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023;

Căn cứ kế hoạch phối hợp số 54/KHPH-STNMT-UBND ngày 24/5/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Duyên Hải về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6) năm 2023.

Ngày 03/6/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng UBND huyện Duyên Hải tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01-08/6) tại xã Đông Hải huyện Duyên Hải với khoảng 1.000 người tham dự.

Ảnh: Quang cảnh lễ mittinh

Đến dự buổi mittinh có Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường, Ông Trương Văn Huy – Phó Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải, Ông Lữ Minh Tâm – Chủ Tịch UBND xã Đông Hải cùng đại diện các Ban, Ngành tỉnh, đại diện các Ban, Ngành, các Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện và cán bộ, công chức thuộc UBND xã Đông Hải, chi tổ hội các khóm, các hộ tiểu thương khu vực chợ trên địa bàn xã Đông Hải, xã Long Khánh, thị trấn Long Thành và xã Long Vĩnh, Quí thầy cô, các em học sinh của trường THCS Đông Hải.

Theo đánh giá của UNEP, ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa đang trở thành vấn đề bức thiết hàng đầu mà các quốc gia trên thế giới phải đối mặt.

Hằng năm, trên thế giới có khoảng 400 triệu tấn nhựa được sản xuất, một nửa trong số đó được thiết kế chỉ sử dụng một lần, ít hơn 10% được tái chế. Ước tính có khoảng 19 - 23 triệu tấn được thải ra hồ, sông và biển hằng năm.  Microplastic là các hạt nhựa nhỏ đi vào thức ăn, nguồn nước và không khí. Ước tính mỗi người trên hành tinh có thể phải tiếp nhận hơn 50.000 hạt nhựa mỗi năm. Nhựa dùng một lần bị vứt bỏ hoặc đốt cháy gây hại cho sức khỏe con người, gây ô nhiễm các hệ sinh thái.

Ngày Môi trường thế giới năm 2023 với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa”, nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền  kinh tế  xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa.

Thông điệp Ngày Môi trường thế giới cùng với chủ đề Ngày Đại dương thế giới là “Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi” và chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2023 là “Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo” thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người với mục tiêu là cùng hành động, trân trọng, bảo vệ đại dương cũng như toàn bộ hành tinh xanh của chúng ta.

Tại lễ mitting Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh, chúng ta cùng cam kết thực hiện một số việc như sau:

Một là, tổ chức tuyên truyền và thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa, tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa. Tập trung tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; của tài nguyên, môi trường biển, đảo trong phát triển bền vững.

Hai là, đẩy mạnh phát triển hạ tầng, dịch vụ thu gom, tái chế chất thải nhựa. Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, rác thải nhựa ven biển; phát động các phong trào cộng đồng, ra quân làm vệ sinh môi trường biển; phát động các phong trào cộng đồng, ra quâ làm vệ sinh biển, thu gom xử lý rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, ngư dân nói không với đổ rác ra biển.

Ba là, tuyên truyền các mô hình điển hình trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; Đồng thời, phát hiện, biểu dương và kịp thời khen thưởng, vinh danh tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, có thành tích, sáng kiến tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ môi trường; nhất là giải pháp, sáng kiến giảm rác thải nhựa, các tấm gương điển hình tiên tiến trong các hoạt động phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Bốn là, thực hiện nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Mỗi địa phương, mỗi ngành cần có ít nhất 01 mô hình cụ thể về “Chống ô nhiễm nhựa” hiệu quả.

Ảnh. Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại lễ mittinh

Tại lễ mittinh, Sở Tài nguyên và Môi trường trao tặng 1.000 túi sinh thái, 1.000 bướm tin, 1.000 nón cho huyện Duyên Hải.

Ảnh: Đại diện Sở TNMT trao tặng 1.000 túi sinh thái, 1.000 bướm tin, 1.000 nón cho huyện Duyên Hải

Sau lễ mittinh, các lực lượng tham dự ra quân làm vệ sinh, trồng cây xanh tại sân vận động xã Đông Hải và ra quân làm sạch bãi biển Đông Hải.

Ảnh: Đại diện Sở, Ban, Ngành trồng cây xanh tại sân vậ động xã Đông Hải

Ảnh: Ra quân làm sạch bãi biển hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01-08/6).

Người viết: Nguyễn Minh Hiếu

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan