Tình hình thời tiết, thủy văn năm 2019 tỉnh Trà Vinh

15/01/2020   2,245

Tình hình thời tiết, thủy văn năm 2019 tỉnh Trà Vinh.

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

1. Bão và áp thấp nhiệt đới:

Từ đầu năm đến nay có 6 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông, trong đó bão số 2, số 3, số 4 và số 5 ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

2. Diễn biến về chế độ nhiệt:

Năm 2019 được xem là năm nóng nhất của Trà Vinh từ lúc có số liệu quan trắc tới nay.

Nhiệt độ trung bình từ đầu năm đến nay: 27,6 oC cao hơn cùng kỳ năm trước 0,5 oC và cao hơn trung bình nhiều năm 0,7 oC.

Nhiệt độ trung bình thấp nhất: 22,6 oC cao hơn cùng kỳ năm trước 0,2 oC và cao hơn trung bình nhiều năm 0,2 oC, nhiệt độ thấp nhất 19,8 oC.

Nhiệt độ trung bình cao nhất: 34,6 oC cao hơn cùng kỳ năm trước 0,4 oC và cao hơn trung bình nhiều năm 1,1 oC. Nhiệt độ cao nhất 36,5 oC.

Năm 2019 nắng nóng xuất hiện sớm hơn cùng kỳ năm trước và sớm hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 15 ngày (vào giữa tháng 3/2019 đến đầu tháng 5/2019), nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 - 36oC. Nắng nóng gây thời tiết oi bức, khô hạn kéo dài ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân trong tỉnh.

3. Diễn biến về mưa:

Trong các tháng 01, 02 và 03 năm 2019 hầu hết các nơi trong tỉnh phổ biến không mưa; riêng tuần đầu tháng 01 năm 2019 do ảnh hưởng rìa phía đông bắc hoàn lưu cơn bão số 1 nên thời tiết của tỉnh có mưa trên diện rộng từ ngày 02 - 04 tháng 01; lượng mưa các nơi phổ biến từ 10 - 40 mm. Tháng 4 xuất hiện những đợt mưa trái mùa và không kéo dài, đến đầu tháng 5 mưa chuyển mùa xuất hiện hầu hết các nơi trong tỉnh. Mùa mưa thực sự bắt đầu vào đầu tháng 5 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm và sớm hơn cùng kỳ năm trước 10 - 15 ngày. Thời kỳ kết thúc mùa mưa vào giữa cuối tháng 10, sớm hơn trung bình nhiều năm từ 5 - 10 ngày và sớm hơn cùng kỳ năm trước 5 ngày.

Trong các tháng mùa mưa do ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh kết hợp với hoàn lưu của các cơn bão (áp thấp nhiệt đới) hoạt động trên khu vực biển Đông nên thời tiết của tỉnh có mưa, mưa vừa mưa to xảy ra hầu hết các nơi. Một số nơi có lượng mưa vừa, mưa to, cụ thể: Đông Hải 83,4 mm, Hiệp Thạnh 56,3 mm, thành phố Trà Vinh 58,2 mm và 74,1mm, Càng Long: 66,8 mm và 96,6 mm.

Tổng lượng mưa trong 10 tháng qua 1060 - 1380 mm thấp hơn trung bình nhiều năm từ 210 - 415 mm (Tiểu Cần có tổng lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm) và thấp hơn cùng kỳ năm 2018 từ 280 - 410 mm (thành phố Trà Vinh có tổng lượng mưa xấp xỉ năm 2018; Càng Long, Tiểu Cần có tổng lượng mưa cao hơn cùng kỳ năm trước 130 - 300 mm).

4. Các đợt dông, lốc:

Ngày 03 và 04/8/2019, một số nơi trên địa bàn tỉnh xảy ra các đợt mưa lớn kết hợp với gió mạnh kèm theo dông, lốc đã làm thiệt hại đến nhà ở và sản xuất của người dân, cụ thể như sau:

a. Huyện Tiểu Cần:

- Về nhà ở:

Gây thiệt hại 17 căn nhà. Trong đó: sập hoàn toàn 04 căn nhà; tốc mái, siêu vẹo 13 căn trên địa bàn các xã Long Thới, Phú Cần, Tân Hùng, Long Thới, Phú Cần và thị trấn Tiểu Cần.

- Về sản xuất:

Thiệt hại 384 ha lúa tại các xã Tập Ngãi (15 ha), Hùng Hòa (80 ha), Tân Hòa (55 ha), Hiếu Trung (18 ha), Phú Cần (216 ha).

- Công trình, cây xanh: Sập 02 pano, gãy đổ 10 cây me ở thị trấn Cầu Quan.

b. Huyện Càng Long:

Thiệt hại 04 căn nhà trên địa bàn xã An Trường A và thị trấn Càng Long. Trong đó: tốc mái, siêu vẹo 03 căn, sập hoàn toàn 01 căn.

c. Huyện Cầu Ngang:

Thiệt hại 07 căn nhà và 07 phòng học trên địa bàn xã Vinh Kim. Trong đó: sập hoàn toàn 05 căn nhà, tốc mái 02 căn nhà.

d. Huyện Châu Thành:

- Về nhà ở:

Tốc mái 25 căn nhà trên địa bàn các xã Song Lộc (03 căn), Lương Hòa A (11 căn) và xã Thanh Mỹ (11 căn).

- Về sản xuất:

Đổ ngã (925 ha) vụ lúa hè thu, cụ thể: Xã Lương Hòa A (50 ha), Song Lộc (300 ha), Thanh Mỹ (25 ha), Mỹ Chánh (80 ha), Đa Lộc (30 ha), Lương Hòa (300 ha), Hòa Lợi (10 ha), Phước Hảo (20 ha).

II. TÌNH HÌNH THUỶ VĂN

1. Mực nước:

Tháng 01 năm 2019, mực nước trên các sông chính trong tỉnh chịu ảnh hưởng mạnh của triều cường kết hợp với hoạt động của gió mùa Đông Bắc nên dao động ở mức cao, cao hơn so với cùng kỳ năm trước từ 05 - 10 cm và cao hơn so với TBNN từ 15 - 35 cm.

Từ tháng 3 mực nước trên các sông chính xuống theo triều đến tháng 7 và lên trở lại từ tháng 8. Trong đó, tháng 9 và 10 mực nước lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 9 và đầu tháng tháng 10 âm lịch. Đỉnh triều cao nhất ở mức cao hơn báo động III từ 05 - 20 cm, cao hơn so với cùng kỳ năm trước từ 30 - 40 cm, cao hơn trung bình nhiều năm từ 05 - 30 cm, cao hơn cùng kỳ năm trước khoảng 10 - 30 cm.

2. Xâm nhập mặn:

Xâm nhập mặn của tỉnh Trà Vinh chủ yếu chịu ảnh hưởng của 3 cửa sông chính: Cung Hầu, Định An và Láng Nước, vào sông Cổ Chiên, sông Hậu và sông Long Toàn (có sự chi phối bởi cửa kênh Tắt).

Các tháng đầu năm 2019, tình hình xâm nhập mặn diễn ra không gay gắt như các năm trước đây, nhưng vẫn sớm hơn trung bình nhiều năm, độ mặn ở mức cao hơn trung bình nhiều năm.

Độ mặn cao nhất chủ yếu xuất hiện trong tháng 01 và 02 năm 2019 sau đó giảm dần trong các tháng tiếp theo. Tại các điểm trên sông Long Toàn độ mặn cao nhất ngày dao động từ 10,5 ‰ đến 22,0 ‰, trên sông Cổ Chiên từ 0,1 ‰ đến 12,0 ‰, trên sông Hậu từ 0,1 ‰ đến 15,0 ‰.

Ranh mặn 4‰ lúc mặn xâm nhập cao nhất:

- Trên sông Long Toàn: toàn tuyến sông.

- Trên sông Cổ Chiên: cách 40 km đến xã Đức Mỹ, huyện Càng Long.

- Trên Sông Hậu: cách 50 km đến xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè.

Người viết: N T Đ DIỄM (PHÒNG QLTN&B)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan