Tình hình thời tiết thủy văn 06 tháng đầu năm 2019 tỉnh Trà Vinh

17/07/2019   622

Tình hình thời tiết thủy văn 06 tháng đầu năm 2019 tỉnh Trà Vinh.

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

1. Bão và áp thấp nhiệt đới:

Trong 06 tháng đầu năm 2019, có một cơn bão hoạt động trên biển Đông, cơn bão số 1 (Pabuk). Bão hình thành trên khu vực phía đông nam Philipin và di chuyển vào khu vực Tây nam quần đảo Trường Sa và mạnh lên thành cơn bão số 1. Ngày 01/01/2019 đến ngày 04/01/19 bão đi vào đất liền các tỉnh miền nam Thái Lan. Do ảnh hưởng rìa phía đông bắc hoàn lưu cơn bão số 1 nên thời tiết của tỉnh Trà Vinh có mưa rào và dông nhiều nơi từ ngày 02-04/01/2019.

2. Diễn biến về chế độ nhiệt:

Nhiệt độ trung bình từ đầu năm đến nay: 27.3 oC cao hơn cùng kỳ năm trước 0.5 oC và cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) 0.7oC.

Nhiệt độ trung bình thấp nhất: 21.2 oC thấp hơn cùng kỳ năm trước 0.1 oC và thấp hơn TBNN 0.3 oC, nhiệt độ thấp nhất 19.8 oC.

Nhiệt độ trung bình cao nhất: 34.3 oC cao hơn cùng kỳ năm trước 0.5 oC và cao hơn TBNN 0.8 oC. Nhiệt độ cao nhất 36.5oC.

3. Diễn biến về mưa:

Trong các tháng 01,02 và 03 năm 2019, hầu hết các nơi trong tỉnh phổ biến không mưa, riêng tuần đầu tháng 01/2019 do ảnh hưởng rìa phía đông bắc hoàn lưu cơn bão số 1 nên thời tiết của tỉnh có mưa trên diện rộng từ ngày 02-04/01/2019. Lượng mưa các nơi phổ biến từ 10-40 mm. Tháng 4 xuất hiện những đợt mưa trái mùa và không kéo dài, đến đầu tháng 5 mưa chuyển mùa xuất hiện hầu hết các nơi trong tỉnh và mùa mưa thực sự bắt đầu vào ngày 07/5/2019 ở mức xấp xỉ TBNN và sớm hơn cùng kỳ năm trước 10-15 ngày. Tổng lượng mưa tháng 4 và tháng 5/2019 từ 170-390 mm, phổ biến cao hơn TBNN và cao hơn cùng kỳ năm 2018.

4. Các đợt dông, tố, lốc:

Trong 06 tháng đầu năm, toàn tỉnh không xảy ra dông, lốc.

II. TÌNH HÌNH THUỶ VĂN

1. Mực nước:

Những tháng đầu năm 2019, chế độ thủy văn trên các sông chính trong tỉnh chịu ảnh hưởng của triều cường kết hợp với gió mùa Đông Bắc. Mực nước cao nhất xuất hiện tại Trạm Thủy văn Trà Vinh vào ngày 24/01/2019 đạt mức 189 cm, trên sông Hậu mực nước cao nhất xuất hiện vào ngày 24/01/2019 là 198cm. Từ tháng 3 mực nước xuống theo triều cho đến tháng 5, tuy nhiên vẫn ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-20 cm và thấp hơn cùng kỳ năm trước khoảng 10-15 cm.

2. Xâm nhập mặn:

Xâm nhập mặn của tỉnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của 3 cửa sông chính: Cung Hầu, Định An và Láng Nước, vào sông Cổ Chiên, sông Hậu và sông Long Toàn (có sự chi phối bởi cửa kênh tắt).

Các tháng đầu năm 2019, tình hình xâm nhập mặn diễn ra không gay gắt như các năm trước đây, nhưng vẫn sớm hơn trung bình nhiều năm, độ mặn ở mức cao hơn TBNN.

Độ mặn cao nhất xuất hiện trong tháng 01 và tháng 02/2019 sau đó giảm dần trong các tháng tiếp theo. Độ mặn cào nhất tại các điểm:

- Trên sông Long Toàn: dao động từ 10.5‰ đến 22.0‰.

- Trên sông Cổ Chiên từ: 0.1‰ đến 12.0‰.

- Trên sông Hậu từ 0.1‰ đến 15.0‰.

Ranh mặn 4‰ lúc mặn xâm nhập cao nhất:

- Trên sông Long Toàn: toàn tuyến sông.

- Trên sông Cổ Chiên: cách 40 km đến xã Đức Mỹ, huyện Càng Long.

- Trên Sông Hậu: cách 50 km đến xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè.

Người viết: N T Đ DIỄM (PHÒNG QLTN&B)

Nguồn tin: Đài Khí tượng thủy văn Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan