Thông báo khí tượng thủy văn tháng 03 năm 2020

14/04/2020   2,641

A. TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THÁNG 02 NĂM 2020

I. Khí tượng

1. Diễn biến tình hình thời tiết trong tỉnh:

Tháng 02/2020 thời tiết của tỉnh phổ biến: ít mây, không mưa, sáng sớm hơi se lạnh và có nơi có mù nhẹ, ngày nắng.

Gió mạnh nhất hướng đông 8m/s, cấp 5 (ngày 18, 22/02).

2. Nhiệt độ tại Trạm Khí tượng Càng Long:

Thấp hơn năm 2019.

- Trung bình   : 26,60C cao hơn cùng kỳ năm trước 0,10C.

- Cao nhất     : 33,50C cao hơn cùng kỳ năm trước 0,80C (ngày 16/02).

- Thấp nhất   : 19,70C thấp hơn cùng kỳ năm trước 0,70C  (ngày 07/02).

3. Lượng mưa và độ ẩm:

Thấp hơn năm 2019.

- Lượng mưa: các nơi trong tỉnh không mưa.

- Độ ẩm:

Trung bình: 74%; 

Thấp nhất: 30% (ngày 19/02).

4. Số giờ nắng và lượng bốc hơi:

Cao hơn năm 2019.

Tổng số giờ nắng: 267 giờ; Tổng lượng bốc hơi: 149 mm.

II. Thủy văn

Trong tháng 02, trên các sông chính trong tỉnh xuất hiện kỳ triều cường rằm tháng giêng âm lịch; đỉnh triều xuất hiện vào tuần giữa tháng, ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn báo động II từ: 05 - 15 cm.

1. Mực nước cao nhất:

- Trên sông Cổ Chiên tại vàm Trà Vinh: 192 cm, ngày 11/02, cao hơn cùng kỳ năm trước: 24 cm.

- Trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quan: 181 cm, ngày 11/02, thấp hơn cùng kỳ năm trước: 05 cm.

2. Mực nước thấp nhất:

Mực nước thấp nhất xuất hiện vào tuần đầu tháng ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm trước từ 20 - 30 cm.

- Trên sông Cổ Chiên tại vàm Trà Vinh: -128 cm, ngày 08/02.

- Trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quan: -145 cm, ngày 08/02.

3. Độ mặn:

Độ mặn cao nhất trên các sông chính trong tỉnh xuất hiện chủ yếu vào tuần giữa tháng ở mức rất cao và gay gắt. Ranh mặn 4‰ lúc mặn cao nhất cách cửa sông:

- Trên sông Long Toàn toàn tuyến sông.

- Trên sông Cổ Chiên, sông Hậu: hết địa phận sông của tỉnh Trà Vinh.

Rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở mức cấp 2.

Độ mặn cao nhất:

- Trên sông Long Toàn tại Long Toàn đạt 26,4‰, ngày 23/02.

- Trên sông Cổ Chiên tại Hưng Mỹ đạt: 20,2‰, ngày 11/02; Trà Vinh: 12,9‰,  ngày 10/02.

- Trên sông Hậu tại Trà Kha: 25,9‰, ngày 11/02, Cầu Quan: 14,6‰, ngày 11/02.

B. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KTTV THÁNG 03 NĂM 2020

I. Khí tượng:

1.Tình hình chung:

Theo dự báo từ các Trung tâm dự báo khí hậu trên thế giới đa số cho kết quả ENSO ở trạng thái trung tính nhưng vẫn nghiêng về pha nóng từ nay đến tháng 7 năm 2020 với xác suất trên 60%.

Trong tháng 03/2020 thời tiết của tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa phía nam áp cao lạnh lục địa suy yếu và biến tính trong tuần đầu, tuần giữa và cuối chịu ảnh hưởng của rìa đông nam áp thấp nóng phía tây. Trên cao áp cao cận nhiệt hoạt động ổn định. Gió đông đến đông bắc có cường độ trung bình.

Do vậy, thời tiết của tỉnh trong tháng phổ biến: mây thay đổi, ít mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, có lúc nắng nóng. Chú ý trong tháng nắng nhiều, độ ẩm thấp, bốc hơi mạnh sẽ thiếu nước nghiêm trọng cho cây trồng, cần đề phòng cháy nổ…

Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau: phổ biến không mưa, gió đông bắc ở mức  cấp 4 - 5, có lúc giật trên cấp 5. Biển bình thường, có lúc động nhẹ.

Vùng biển Cà Mau - Kiên Giang và Phú Quốc: có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3 - 4. Biển bình thường.

2.Dự báo lượng mưa và nhiệt độ:

Nhiệt độ ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Lượng mưa ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

KHU VỰC

Lượng mưa

(mm)

Nhiệt độ

Trung bình

Cao nhất

Thấp nhất

Ven biển

0-10

26-28

33-35

23-25

Thành phố Trà Vinh, huyện Càng Long, huyện Tiểu Cần, huyện Châu Thành, huyện Cầu Kè

0-10

26-28

33-35

23-25

II. Thủy văn:

1. Mực nước:

Trong tháng 03/2020, trên các sông chính trong tỉnh xuất hiện kỳ triều cường rằm tháng Hai âm lịch; đỉnh triều xuất hiện vào tuần giữa tháng, ở mức cao hơn báo động I từ: 05 - 10cm.

Bảng giá trị mực nước tại các sông chính trong tỉnh

Trạm

Hmax(cm)

Ngày

Hmin(cm)

Ngày

Trà Vinh

180

11, 12/03

-135

09, 10/03

Cầu Quan

185

11, 12/03

-150

09, 10/03

2. Độ mặn:

Độ mặn trên các sông chính trong tỉnh đạt cao nhất vào những ngày giữa tháng ở mức rất cao. 

Ranh mặn 4‰ lúc mặn cao nhất cách cửa sông:

- Trên sông Long Toàn: toàn tuyến sông.

- Trên sông Cổ Chiên, sông Hậu: Hết địa phận sông tỉnh Trà Vinh.

Rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở mức cấp 2.

Độ mặn cao nhất:

- Trên sông Long Toàn tại Long Toàn đạt 22,5‰, ngày 11,12/03.

- Trên sông Cổ Chiên tại Hưng Mỹ đạt: 15,0‰; Trà Vinh: 8,0‰ ngày 11,12/03.

- Trên sông Hậu tại Trà Kha: 19.0‰, Cầu Quan: 8,5‰, ngày 11,12/03.

 

Nguồn tin: Đài Khí tượng thủy văn Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan