Thông báo Khí tượng thủy văn tháng 02 năm 2020 tỉnh Trà Vinh

12/03/2020   3,378

Thông báo Khí tượng thủy văn tháng 02 năm 2020 tỉnh Trà Vinh.

I. Khí tượng:

1. Diễn biến tình hình thời tiết trong tỉnh:

Trong tháng 01/2020 thời tiết của tỉnh phổ biến: ít mây, không mưa, sáng sớm hơi se lạnh và có nơi có mù nhẹ, ngày nắng. Riêng huyện Càng Long có mưa với lượng mưa 0,8mm (ngày 12/01)

Gió mạnh nhất hướng đông bắc 7m/s, cấp 4 (ngày 22/01).

2. Nhiệt độ tại Trạm Khí tượng Càng Long:

Cao hơn năm 2019.

- Trung bình : 26,20C thấp hơn cùng kỳ năm trước 0,40C.

- Cao nhất : 33,70C cao hơn cùng kỳ năm trước 1,10C (ngày 01/01).

- Thấp nhất : 20,80C cao hơn cùng kỳ năm trước 0,80C (ngày 06/01).

3. Lượng mưa và độ ẩm:

Thấp hơn năm 2019.

- Lượng mưa:

Lượng mưa các nơi trong tỉnh không mưa. Riêng huyện Càng Long có mưa với lượng mưa 0,8 mm (ngày 12/01).

- Độ ẩm:

Trung bình: 77%;

Thấp nhất: 32% (ngày 01/01).

4. Số giờ nắng và lượng bốc hơi:

Cao hơn năm 2018.

Tổng số giờ nắng: 280 giờ; Tổng lượng bốc hơi: 117 mm.

II. Thủy văn:

Trong tháng 01, mực nước trên các sông chính trong tỉnh xuất hiện kỳ triều cường rằm tháng Chạp âm lịch, đỉnh triều xuất hiện vào tuần giữa tháng, ở mức cao hơn báo động I từ: 05-15cm.

1. Mực nước cao nhất:

- Trên sông Cổ Chiên tại vàm Trà Vinh: 197 cm, ngày 14/01, thấp hơn cùng kỳ năm trước: 10 cm.

- Trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quan: 173 cm, ngày 14/01, thấp hơn cùng kỳ năm trước: 25 cm.

2. Mực nước thấp nhất:

Mực nước thấp nhất xuất hiện vào ngày giữa tuần ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm trước từ 05-10 cm.

- Trên sông Cổ Chiên tại vàm Trà Vinh: -151 cm, ngày 26/01.

- Trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quan: -169 cm, ngày 24/01.

3. Độ mặn:

Độ mặn cao nhất:

- Trên sông Long Toàn tại Long Toàn đạt 22,5‰, ngày 30/01.

- Trên sông Cổ Chiên tại Hưng Mỹ đạt: 16,2‰, ngày 15/01; Trà Vinh: 11,7‰, ngày 11/01.

- Trên sông Hậu tại Trà Kha: 20,8‰, ngày 11/01, Cầu Quan: 12,1‰, ngày 11/01.

B. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KTTV THÁNG 02 NĂM 2020

I. Khí tượng:

1.Tình hình chung:

Theo dự báo từ các Trung tâm dự báo khí hậu trên thế giới đa số cho kết quả ENSO ở trạng thái trung tính nhưng vẫn nghiêng về pha nóng từ nay đến tháng 6 năm 2020 với xác suất trên 50%.

Trong tháng 02/2020 thời tiết của tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa phía nam áp cao lạnh lục địa tăng cường và khuếch tán xuống phía nam.

Do vậy, thời tiết của tỉnh trong tháng phổ biến: ít mây, ít mưa, sáng sớm hơi se lạnh và có nơi có mù nhẹ, ngày nắng. Chú ý trong tháng nắng nhiều, độ ẩm thấp, bốc hơi mạnh sẽ thiếu nước nghiêm trọng cho cây trồng, cần đề phòng cháy nổ…

Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau: Gió đông bắc ở mức cấp 5-6, có lúc giật trên cấp 6. Biển có lúc động.

Vùng biển Cà Mau - Kiên Giang và Phú Quốc: Gió đông bắc cấp 3-4. Biển bình thường.

2.Dự báo lượng mưa và nhiệt độ:

Nhiệt độ ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Lượng mưa ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Khu vực Lượng mưa (mm) Nhiệt độ
Trung bình Cao nhất Thấp nhất
Ven biển 0 26-28 31-33 22-22
Thành phố Trà Vinh, huyện Càng Long, huyện Tiểu Cần, huyện Châu Thành, huyện Cầu Kè 0 26-28 31-33 22-22

II. Thủy văn:

1. Mực nước:

Trong tháng 02/2020, trên các sông chính trong tỉnh xuất hiện 02 kỳ triều cường đầu và rằm tháng Giêng âm lịch, đỉnh triều xuất hiện vào tuần giữa tháng, ở mức cao hơn báo động II từ: 05-10cm.

Bảng giá trị mực nước tại các sông chính trong tỉnh

Trạm

Hmax(cm)

Ngày

Hmin(cm)

Ngày

Trà Vinh

160

11, 12/02

-160

11, 12/02

Cầu Quan

165

11, 12/02

-180

11, 12/02

2. Độ mặn:

Độ mặn cao nhất:

- Trên sông Long Toàn tại Long Toàn đạt 23,0‰, ngày 11,12/02.

- Trên sông Cổ Chiên tại Hưng Mỹ đạt: 15,5‰; Trà Vinh: 10,0‰ ngày 11,12/02.

- Trên sông Hậu tại Trà Kha: 19.5‰, Cầu Quan: 11.0‰, ngày 11,12/02

Người viết: N T Đ DIỄM (PHÒNG QLTN&B)

Nguồn tin: Đài Khí tượng thủy văn Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan