Tất cả người dân đến Trà Vinh từ các tỉnh, thành phố có ca bệnh Covid-19 phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

06/07/2021   531

Thời gian thực hiện kể từ 00 giờ ngày 06/7/2021.Đó là ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn chỉ đạo vào ngày 05/7. Yêu cầu thực hiện khẩn trương, nghiêm túc triển khai ngay các biện pháp kiểm soát, quản lý chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố có dịch về tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

Yêu cầu tất cả người dân từ các tỉnh, thành phố có ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng về tỉnh Trà Vinh phải được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time - PCR hoặc test nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 05 ngày trước khi đến Trà Vinh, xét nghiệm phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm của cơ quan y tế có thẩm quyền. Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính như nêu trên thì phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 bằng test nhanh, có trả phí.

Sau khi vào địa bàn tỉnh Trà Vinh,tất cả người dân từ các tỉnh, thành phố có dịch phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định:ngoài các biện pháp cách ly tập trung, cách ly tại cơ sở điều trị theo quy định, các trường hợp còn lại đều thực hiện cách ly tại nhà đủ 14 ngày và lấy mẫu test nhanh kháng nguyên tối thiểu 2 lần trong thời gian cách ly (ngoại trừ những người về tỉnh vì mục đích ngoại giao, công vụ).

Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải gương mẫu thực hiện và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế), nhất là đeo khẩu trang theo quy định để phòng dịch Covid-19, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với những trường hợp vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý./.

Người viết: Mỹ Hạnh

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan