Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh kỷ niệm 20 năm thành lập

28/07/2023   699

Sáng ngày (22/7), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường qua các thời kỳ.

Đến tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; Kim Rương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Đại biểu tham dự lễ.

Nhìn lại suốt chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của ngành Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Trần Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trà Vinh cho biết, từ đơn vị tiền thân của Sở Địa chính trước đây chỉ quản lý 02 lĩnh vực. Đến nay đã trở thành một ngành thực hiện quản lý nhà nước 09 lĩnh vực (đất đai, môi trường, biển - đảo, tài nguyên nước, khoáng sản, đo đạc bản đồ - viễn thám, khí tượng thủy văn, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu). Hoạt động của ngành Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua đã cơ bản hoàn nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu ôn lại truyền thống 20 năm thành lập ngành.

Việc tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập ngành nhằm đánh giá đúng mức và đầy đủ, kịp thời ghi nhận, biểu dương và tôn vinh sự đóng góp công sức, tâm huyết, trí tuệ của các tập thể và cá nhân, của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyên môn của ngành trong suốt 20 năm qua và các giai đoạn trước đã đóng góp cho sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Đại diện tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Trần Văn Hùng bày tỏ quyết tâm tiếp tục ra sức phát huy thành tựu đạt được, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua do UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được trong 20 năm qua, đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Tăng cường xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong nội bộ từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng các tổ chức luôn vững mạnh; lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động luôn đoàn kết, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể để phấn hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy của tài nguyên và môi trường của tỉnh; quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tinh thần, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

(2) Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lập và hoàn thiện các quy hoạch của ngành còn thiếu và triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên; tăng cường quản lý, phát triển kinh tế biển.

(3) Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường, trong đó tập trung vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, không phiền hà cho người dân và doanh nghiệp...

(4) Tiếp tục ra sức phát huy các thành tựu đã đạt được, đoàn kết chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội XI của tỉnh Đảng bộ, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tỉnh Trà Vinh chuẩn nông thôn mới trước năm 2025...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn (trái) trao bằng khen cho tập thể Sở Tài nguyên và Môi trường.

Dịp này, UBND tỉnh Trà Vinh tặng bằng khen cho 01 tập thể và 12 cá nhân; Sở Tài Nguyên và Môi trường tặng giấy khen cho 10 tập thể và 28 cá nhân; Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” cho 69 cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình và Nguyễn Huỳnh Thiện trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Trà Vinh trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Người viết: Nguyễn Vũ Sơn (TT CNTT TNMT)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan