Sở Tài nguyên và Môi trường hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ngành TN&MT

03/01/2024   319

Sáng ngày 29/12, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) năm 2023 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Giám đốc Sở TN&MT Trần Văn Hùng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, Sở TN&MT đã tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn tích cực thực hiện nhiệm vụ quản lý toàn diện về TN&MT của ngành đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tham mưu trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh 21 văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai (dự án VILG) đứng top 3 cả nước; thái độ, tinh thần trách nhiệm được chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời, nguồn thu cho ngân sách từ đất đai ngày càng tăng: 111.653,51 triệu đồng, đóng góp cho ngân sách tỉnh.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 29/11/2022 đến 14/12/2023: Tổng nhận 202.797 hồ sơ, đã thực hiện xong 194.342 hồ sơ trễ hạn 3.364 hồ sơ, chiếm 1,68%); đang thực hiện 8.177 hồ sơ.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: cấp lần đầu được 373 giấy (với diện tích 57,76 ha), nâng tổng số Giấy chứng nhận đã cấp toàn tỉnh đến nay 626.714 giấy (với diện tích 192.959,51ha), đạt 99,40% diện tích cần cấp. Cấp lại, cấp đổi: được 10.033 thửa.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về ứng phó biến đổi khí hậu và tăng cường quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường được Bộ Tài nguyên và Mô trường tặng Bằng khen; Đóng góp có trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới, nhiều năm liền duy trì chất lượng BVMT nằm trong top đầu cả nước về các chỉ số PAPI, PGI.

Tập trung chỉ đạo, có trách nhiệm trong thực hiện các kiến nghị của KTNN, các kết luận thanh tra cấp trên và thanh tra cùng cấp; Công tác thanh tra, kiểm tra được tập trung chỉ đạo quyết liệt, số lượng cuộc thanh, kiểm tra có tăng lên, có trọng tâm, trọng điểm, nhiều điểm nóng, bức xúc của người dân và địa phương đã được giải quyết và ngăn chặn kịp thời.

Đại diện Phòng TN&MT Cầu Kè phát biểu thảo luận tại hội nghị

Đại diện Phòng TN&MT Cầu Kè phát biểu thảo luận tại hội nghị

Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã chỉ đạo tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường (2003 – 2023).

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những thuận lợi, vướng mắc và đề xuất những giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả trong công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai, TN&MT…

Giám đốc Sở TNMT Trần Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Giám đốc Sở TNMT Trần Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Giám đốc Sở TN&MT Trần Văn Hùng đề nghị trong năm 2024 các địa phương cần phải chủ động hơn nữa trong việc tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL có liên quan đến các lĩnh vực của ngành TN&MT.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổng hợp các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, trồng rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác năm 2024 và năm 2025. Phối hợp với sở, ban ngành và UBND các huyện tham mưu thực hiện quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thực hiện thẩm định các chủ trương về đầu tư; xử lý triệt để các khu đất công và khai thác, sử dụng có hiệu quả.

Tiếp tục hỗ trợ các xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; hỗ trợ huyện Tiểu Cần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM nâng cao năm 2024 và huyện Châu Thành thực hiện đạt huyện NTM nâng cao.

Thực hiện chuyển đổi số, tăng cường hơn nữa xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, tài nguyên, môi trường. Phấn đấu 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ bí mật nhà nước). Tăng cường mạnh mẽ hơn nữa, triển khai thực hiện có hiệu quả cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến (đặc  biệt mức độ 3, mức độ 4).

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật về TNMT và chủ động hơn nữa trong việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành các lĩnh vực về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước,… tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành TNMT…

Người viết: NVSON-TTCNTT

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan