Quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn Thành phố Trà Vinh

09/03/2023   386

Ngày 08/3, Thường trực Thành ủy thành phố Trà Vinh (TPTV) và Sở Tài nguyên và Môi trường (TN - MT) tỉnh Trà Vinh có buổi làm việc về quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn TPTV.

Ảnh (HÀ THANH): Đồng chí Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở TN - MT (đứng) phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tổng diện tích đất công trên địa bàn thành phố quản lý, sử dụng 1.169.115,1m². Trong đó, đất trụ sở cơ quan, đất đang quản lý và sử dụng: 243 thửa, diện tích là 1.079.620,61m²; có 365 trường hợp hộ gia đình cá nhân lấn, chiếm đất công với diện tích là 25.451,41m².

TPTV cũng báo cáo về tình hình quản lý đất dôi dư sau khi thu hồi và giao cho đơn vị sử dụng (đất bìa chéo): tổng cộng có 08 thửa đất, tổng diện tích 1.303,9m²; tình hình quản lý đất kênh cùn, sông, rạch cạn, hẻm cùn (không còn sử dụng): tổng cộng có 41 đoạn/thửa đất, tổng diện tích 43.703,9m²... Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường, xã báo việc kiểm tra, xử lý và đề xuất xử lý các trường hợp lấn, chiếm.

Phát biểu lại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở TN - MT giải đáp các kiến nghị của TPTV về các vấn đề liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất công liên quan đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Trần Văn Hùng đánh giá cao sự phối hợp của Thành ủy, UBND TPTV với Sở TN - MT trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TN - MT. Đồng thời yêu cầu TPTV tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết tốt hơn, rõ ràng, dứt điểm từng trường hợp cụ thể liên quan đến vấn đề quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 21/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai; Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 19/10/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Kết luận buổi làm việc, ngoài những nội dung TPTV đã có báo cáo với Sở TN - MT về kết quả triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn TPTV, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TPTV chỉ ra 17 nội dung công tác thuộc lĩnh này còn hạn chế, yếu kém và quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, phường xã tháo gỡ để thực hiện tốt hơn công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Trong những hạn chế mà Bí thư Thành ủy TPTV đề cập, có việc quản lý đất công còn chưa chặt chẽ, nhiều trường hợp người dân lấn, chiếm mà không được phát hiện, nhất là các phần đất kênh cùn, rạch cạn, hẻm cụt nằm xen lẫn trong khu dân cư. Cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, đối với đất công chưa được xây dựng hoàn chỉnh; các phần đất kênh cùn, rạch cạn được phát sinh do quá trình phát triển đô thị, chưa hình thành ranh giới thửa đất; công tác khảo sát, đo đạc để lập hồ sơ quản lý chưa thực hiện xong.

Chủ tịch UBND phường, xã chưa quyết liệt, chưa nắm chắc tình hình; công chức địa chính phường, xã thực hiện kiểm tra, xác minh chậm, chưa sâu sát nguồn gốc của từng thửa đất; Tổ giúp việc được thành lập nhưng hoạt động chưa hiệu quả, thiếu tập trung trong thực hiện. Tình hình cắm mốc các thửa đất công (còn lại) chậm; tình hình xử lý đất lấn, chiếm; khai thác đất công còn chậm, dẫn đến lãng phí đất đai, cũng là nguyên nhân dễ phát sinh lấn, chiếm...

Người viết: HÀ THANH

Nguồn tin: baotravinh.vn

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan