Lễ công bố, trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

05/05/2023   675

Chiều ngày 04/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với ông Võ Tấn Triển, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiểu Cần, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi Lễ.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và tập thể lãnh đạo, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại buổi Lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với cán bộ. Cụ thể: Tại Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Tấn Triển, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiểu Cần, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc mừng và đánh giá cao năng lực trong quá trình công tác của ông Võ Tấn Triển. Đề nghị trên cương vị mới, đồng chí phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm của mình, đoàn kết nội bộ cùng Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xây dựng phát triển ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh.

(Ảnh: Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Võ Tấn Triển)

Người viết: H M CHI (VPS)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan