Lễ công bố, trao Quyết định điều động, Quyết đinh bổ nhiệm; Quyết đinh tiếp nhận, bổ nhiệm đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

23/02/2024   298

Sáng ngày 19/02/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ công bố, trao các Quyết định điều động, bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Trai Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đất đai, giữ chức vụ Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai; Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đối với ông Thái Thành Nên Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đất đai. Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì buổi Lễ.

Tham dự buổi lễ có Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; Trưởng phòng, các Giám đốc Chi nhánh thuộc Văn phòng đăng ký đất đai và tập thể công chức phòng Quản lý đất đai.

Tại buổi Lễ, Chánh Văn phòng Sở công bố các Quyết định, cụ thể: Quyết định số 10/QĐ-SNV ngày 19/01/2024 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc điều động ông Nguyễn Văn Trai, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nhận công tác tại Văn phòng đăng ký đất đai; Quyết định số 58/QĐ-STNMT ngày 15/02/2024 của Giám đốc STN&MT về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Văn Trai, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đất đai,giữ chức vụ Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai; Quyết định số 59/QĐ-STNMT ngày 15/02/2024 của Giám đốc STN&MT về việc tiếp nhận, bổ nhiệm đối với ông Thái Thành Nên Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đất đai. Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chúc mừng và đánh giá cao năng lực trong quá trình công tác của ông “Nguyễn Văn Trai” và ông “Thái Thành Nên”. Đề nghị trên cương vị mới, các đồng chí phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm của mình, đoàn kết nội bộ cùng tập thể Lãnh đạo phòng, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao nhằm xây dựng phát triển ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh.

(Ảnh: Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trao Quyết định và chúc mừng ông “Nguyễn Văn Trai” và ông “Thái Thành Nên”)

(Ảnh: Tập thể Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chụp hình kỷ niệm và chúc mừng ông “Nguyễn Văn Trai” và ông “Thái Thành Nên”)

Người viết: Hồ Mai Chi

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan