Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2023

04/01/2024   459

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2023 nhằm tổng kết thực hiện nghị quyết và triển khai phương hướng, nhiệm vụ cùng các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện trong năm 2024.

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 28/12/2023, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra Hội nghị công chức, viên chức và người lao động nhằm tổng kết thực hiện nghị quyết năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ cùng các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện trong năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị CCVC&NLĐ

Quang cảnh Hội nghị CCVC&NLĐ

Đến dự Hội nghị có ông Trần Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy Sở; ông Lê Đình Trung, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Hứa Tiến Phúc,Trưởng Ban thanh tra nhân dân; ông Chung Hoàng Long, Bí thư Đoàn cơ sở; bà Nguyễn Thị Đoan Diễm, Trưởng Ban nữ công quần chúng cùng 116 công chức, viên chức và người lao động là đại biểu chính thức được triệu tập tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, công chức, viên chức và người lao động được thông qua các báo cáo như: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, nội dung xét thi đua khen thưởng năm 2023… Qua đó, Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2023 đã đề ra cụ thể như sau:

- 100% CCVCLĐ, đoàn viên công đoàn được học tập, quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Điều lệ của Công đoàn Việt Nam; nội quy, quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành.

- 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, tiếp tục thực hiện tăng cường giáo dục nhận thức để thực hiện tốt hơn nữa các Chỉ thị số 27, 29, 46, 47 và Chương trình 36 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- 100% CCVCNLĐ “nói không với tiêu cực” và thực hiện “5 không” (không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; Không tham nhũng lãng phí, lợi ích nhóm; Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; Không lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thực thi công vụ).

- Về xây dựng văn bản quy phạm, pháp luật: Chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 11 văn bản QPPL và chỉ đạo, điều hành liên quan lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Vượt chỉ tiêu (đã hoàn thành 16 văn bản).

-. Về tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải, chất thải: Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý: đạt 99,4%; Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý: đạt 100%; Tỷ lệ rác thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị được thu gom và xử lý đạt trên 98,5%; tại khu vực nông thôn được thu gom và xử lý đạt 78,8%; Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: đạt 87,5% trở lên. Đạt chỉ tiêu.

- Về xây dựng nông thôn mới (tiêu chí 7.4 - tiêu chí môi trường): Hỗ trợ huyện Trà Cú để về đích được Trung ương công nhận huyện Nông thôn mới 2023 (chưa đánh giá được: Huyện Trà cú ghi đang gửi  hồ sơ chờ Trung ương đánh giá); Hỗ trợ xã Ninh Thới (Cầu Kè) giữ vững xã Nông thôn mới nâng cao, xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu; Tân An (Càng Long) xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao. Đạt chỉ tiêu (Đối với Ninh thới đạt Nông thôn mới nâng cao; xã Tân An đang chờ tỉnh đánh giá).

- Về thực hiện cải cách hành chính: Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn: từ 98,5% trở lên; Thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản: mỗi lĩnh vực từ 03 cuộc trở lên/năm; Tỷ lệ giải ngân các dự án đầu tư/sự nghiệp: Trên 90% vốn được giao. Không đạt chỉ tiêu (đúng hạn chỉ đạt 98,24%), Còn nhiều dự án, nhiệm vụ trong giai đoạn kiểm tra nghiệm thu, sẽ hoàn thành giải ngân trước 31/12/2023.

- Về thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp năm 2023: Thực hiện 43 công trình, dự án đúng tiến độ thời gian, đạt chất lượng, không có trường hợp chậm trễ tiến độ do chủ quan (Quyết định số 2030/QĐ-STNMT ngày 21/12/2022). Không đạt chỉ tiêu, Còn nhiều dự án, nhiệm vụ trong giai đoạn kiểm tra nghiệm thu.

- Công tác thi đua khen thưởng: Giám đốc Sở tặng Giấy khen 26 phòng, đơn vị đạt tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 và 90 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023; Công đoàn cơ sở công nhận 437 Đoàn viên công đoàn xuất sắc 200 nữ đoàn viên đạt Danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tặng Giấy khen 11 tập thể và 44 cá nhân. Đạt chỉ tiêu đề ra.

- Phối hợp với Chính quyền tổ chức các đợt thi đua, theo dõi phong trào, sơ kết tổng kết kịp thời, vận động toàn thể đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt công tác được giao. Cụ thể:

+ Phối hợp cùng Chính quyền chăm lo cải thiện đời sống, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động: Lập thủ tục đề nghị thăm hỏi công Đoàn viên và người thân bị bệnh khi ốm đau, hữu sự với tổng số tiền là 187.800.000 đồng. Ngoài ra, kêu gọi toàn ngành hỗ trợ đoàn viên Nguyễn Ngọc Minh gặp khó khăn với tổng số tiền vận động được là 70.270.000 đồng, Nguyễn Văn Trưởng với số tiền 69.200.000 đồng; Các đơn vị Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tổ chức cho VCLNĐ tham quan, nghỉ dưỡng tại TP. Đà Nẵng có 176 VCNLĐ tham gia; Cơ quan, đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 445 CCVCNLĐ.

+ Nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu Công đoàn cơ sở phối hợp ĐCS tổ chức vui chơi và tặng quà cho các cháu thiếu nhi con của đoàn viên trực thuộc Công đoàn bộ phận mỗi cháu được nhận số tiền 100.000 đồng. Đồng thời tặng quà cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập.

+ Cơ quan, đơn vị hỗ trợ dịp lễ, tết: Nâng cao đời sống vật chất cho công chức, viên chức và người lao động đơn vị: Hiện nay, ngoài lương, các đơn vị sự nghiệp chi hỗ trợ tiền ăn giữa ca cho người lao động: bình quân khoảng 660.000 đồng/người/tháng; Hỗ trợ dịp tết dương lịch, Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch; Lễ 30/4 và 1/5; Lễ 2/9 (mức từ 1.000.000 đồng/người); Thăm hỏi tặng quà nhân dịp ngày Tết cổ truyền Chol-Chnam-Thmay, Senldolta cho đoàn viên người dân tộc Khmer với số tiền 300.000 đồng/người/1 dịp.

- CĐCS thực hiện tốt các phong trào theo kế hoạch đề ra cũng như tham gia tốt các phong trào do Công đoàn cấp trên phát động: Tổ chức họp mặt tặng quà cho chị em phụ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội Liên Hiệp phụ nữ 20/10; Tham gia các hoạt động thể thao do Sở cũng như CĐVC tổ chức (Hội thao Kỷ niệm 20 năm thành lập ngành TNMT, Cụm thi đua số VIII, Khối thi đua Khối 7, Giải thể thao trong CĐVCNLĐ).

- Vận động toàn thể CCVCLĐ đóng góp các loại Quỹ xã hội: “Quỹ Mái ấm công đoàn” là 28.173.973 đồng, Quỹ ”Vì người nghèo” là 122.525.580 đồng, Quỹ  “Phòng chống thiên tai” là 19.140.037 đồng .

- Ban Chấp hành CĐCS đã đóng góp Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường và 05 cơ quan, đơn vị thuộc Sở (Sở TN&MT, Văn phòng Đăng ký đất đai; Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất).

Ông Lê Đình Trung, Chủ tịch CĐCS thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị CCVC&NLĐ năm 2024

Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài nguyên môi trường, 100% đại biểu dự Hội nghị đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết năm 2024.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết năm 2024

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở biểu dương Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Sở thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đạt và vượt một số chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt là sự nỗ lực của từng đoàn viên công đoàn và người lao động. Để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2024, Ban lãnh đạo Sở tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để Ban Chấp hành Công đoàn hoạt động. Đồng thời kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ chính trị của của ngành nhằm tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị đề ra. Trước thềm năm mới đại diện Ban Giám đốc Sở, ông Trần Văn Hùng gửi đến gia đình công chức, viên chức và người lao động lời chúc mạnh khỏe và đón một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc./.

Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Người viết: TT THU HIỀN (TTKTTN&MT)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan