Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường ra mắt mô hình "Bảo vệ môi trường - Nói không với rác thải nhựa"

16/03/2023   643

Sáng ngày 12/3/2023, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức ra mắt mô hình "Bảo vệ môi trường - Nói không với rác thải nhựa".

Sáng ngày 12/3/2023, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức ra mắt mô hình "Bảo vệ môi trường - Nói không với rác thải nhựa" tại nhà văn hóa ấp Bến Thế, xã Tân Sơn, huyện Trà Cú.

Tại buổi ra mắt mô hình, đội tuyên truyền của Đoàn cơ sở đã tổ chức tập huấn và phát bướm tin tuyên truyền cho 50 lượt người dân tham dự, nội dung tập trung về tác hại của rác thải nhất là rác thải nhựa, những giải pháp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trong sinh hoạt.

Mô hình đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân tại địa phương cùng chung tay trong công tác bảo vệ môi trường. Đây cũng là hoạt động nhằm hưởng ứng ngày hoạt động cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2023 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai mô hình và phát tờ rơi tuyên truyền

Người viết: C H LONG (TTCNTT TN&MT)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan