Quyết định số BC-GPMT-BVSN ngày 12/2022

03/01/2023

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở bệnh viện sản - nhi Trà Vinh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnQuyết định
SốBC-GPMT-BVSN
Ngày ký12/2022
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở bệnh viện sản - nhi Trà Vinh
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở bệnh viện sản - nhi Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan