Quyết định số 676/QĐ-STNMT ngày 09/05/2023

10/05/2023

Chấm dứt hiệu lực thi hành QĐ 2085 ngày 30/12/2022 của Giám đốc STNMT

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnQuyết định
Số676/QĐ-STNMT
Ngày ký09/05/2023
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnChấm dứt hiệu lực thi hành QĐ 2085 ngày 30/12/2022 của Giám đốc STNMT
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Chấm dứt hiệu lực thi hành QĐ 2085 ngày 30/12/2022 của Giám đốc STNMT

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan