Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08/12/2023

18/12/2023

Về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnNghị quyết
Số47/NQ-HĐND
Ngày ký08/12/2023
Cơ quan ban hànhHội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Trích yếu văn bảnVề việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan