Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09/12/2020

18/12/2020

Nghị quyết về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh(Không gửi giấy)

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnNghị quyết
Số45/NQ-HĐND
Ngày ký09/12/2020
Cơ quan ban hànhHội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Trích yếu văn bảnNghị quyết về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh(Không gửi giấy)
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Nghị quyết về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh(Không gửi giấy)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan