Thông báo số 417/TB-STNMT ngày 13/09/2022

14/09/2022

Thông báo dời địa điểm tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) Mỏ 1 và Mỏ 2

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnThông báo
Số417/TB-STNMT
Ngày ký13/09/2022
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnThông báo dời địa điểm tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) Mỏ 1 và Mỏ 2
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Thông báo dời địa điểm tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) Mỏ 1 và Mỏ 2

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan