Thông báo số 414/GM-STNMT ngày 12/09/2022

14/09/2022

Thông báo (Thay Giấy mời) về việc đấu giá quyền kt khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) mỏ cát trên sông Cổ Chiên thuộc xã Đức Mỹ và Đại Phước, h Càng Long, TTV (Mỏ 2)

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnThông báo
Số414/GM-STNMT
Ngày ký12/09/2022
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnThông báo (Thay Giấy mời) về việc đấu giá quyền kt khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) mỏ cát trên sông Cổ Chiên thuộc xã Đức Mỹ và Đại Phước, h Càng Long, TTV (Mỏ 2)
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Thông báo (Thay Giấy mời) về việc đấu giá quyền kt khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) mỏ cát trên sông Cổ Chiên thuộc xã Đức Mỹ và Đại Phước, h Càng Long, TTV (Mỏ 2)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan