Thông báo số 401/TB-STNMT ngày 07/09/2022

08/09/2022

Thông báo công bố danh sách đủ điều kiện về hồ sơ xét chọn đề nghị tham gia đấu giá quyền kt khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đức Mỹ, h Càng Long, TTV (Mỏ 1a)

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnThông báo
Số401/TB-STNMT
Ngày ký07/09/2022
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnThông báo công bố danh sách đủ điều kiện về hồ sơ xét chọn đề nghị tham gia đấu giá quyền kt khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đức Mỹ, h Càng Long, TTV (Mỏ 1a)
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Thông báo công bố danh sách đủ điều kiện về hồ sơ xét chọn đề nghị tham gia đấu giá quyền kt khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đức Mỹ, h Càng Long, TTV (Mỏ 1a)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan