Thông báo số 376/TB-STNMT ngày 22/08/2022

23/08/2022

kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền kt khoáng sản làm VLXDTT mỏ cát trên sông Hậu thuộc xã Tân Hòa và TT Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, TTV

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnThông báo
Số376/TB-STNMT
Ngày ký22/08/2022
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnkết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền kt khoáng sản làm VLXDTT mỏ cát trên sông Hậu thuộc xã Tân Hòa và TT Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, TTV
Tải file Tải file

NỘI DUNG

kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền kt khoáng sản làm VLXDTT mỏ cát trên sông Hậu thuộc xã Tân Hòa và TT Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, TTV

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan