Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 30/12/2022

03/01/2023

Ban hành đơn giá hoạt động thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnQuyết định
Số2515/QĐ-UBND
Ngày ký30/12/2022
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh Trà Vinh
Trích yếu văn bảnBan hành đơn giá hoạt động thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Ban hành đơn giá hoạt động thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan