Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/11/2020

12/11/2020

Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnNghị quyết
Số23/NQ-HĐND
Ngày ký06/11/2020
Cơ quan ban hànhHội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Trích yếu văn bảnVề việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan