Kết luận số 17/KL-STNMT ngày 16/6/2020

16/06/2020

Thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao đối với Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnKết luận
Số17/KL-STNMT
Ngày ký16/6/2020
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnThanh tra thực hiện chính sách, pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao đối với Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao đối với Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan