Kết luận số 15/KL-STNMT ngày 23/11/2021

25/11/2021

Kết luận Thanh tra chấp hành PL về TNN đối với Xí nghiệp Rạch lợp thuộc CT Trà Bắc

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnKết luận
Số15/KL-STNMT
Ngày ký23/11/2021
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnKết luận Thanh tra chấp hành PL về TNN đối với Xí nghiệp Rạch lợp thuộc CT Trà Bắc
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Kết luận Thanh tra chấp hành PL về TNN đối với Xí nghiệp Rạch lợp thuộc CT Trà Bắc

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan