Kết luận số 14/KL-STNMT ngày 23/11/2021

25/11/2021

Kết luận Thanh tra chấp hành PL về TNN đối với CT Thủy sản Long Toàn

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnKết luận
Số14/KL-STNMT
Ngày ký23/11/2021
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnKết luận Thanh tra chấp hành PL về TNN đối với CT Thủy sản Long Toàn
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Kết luận Thanh tra chấp hành PL về TNN đối với CT Thủy sản Long Toàn

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan