Kết luận số 14/KL-STNMT ngày 05/6/2020

12/06/2020

Chấp hành pháp luật về đất đai đối với Bưu điện tỉnh Trà Vinh - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnKết luận
Số14/KL-STNMT
Ngày ký05/6/2020
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnChấp hành pháp luật về đất đai đối với Bưu điện tỉnh Trà Vinh - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Chấp hành pháp luật về đất đai đối với Bưu điện tỉnh Trà Vinh - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan