Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/7/2020

23/07/2020

Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (nguồn vốn ngân sách tỉnh)

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnNghị quyết
Số13/NQ-HĐND
Ngày ký17/7/2020
Cơ quan ban hànhHội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Trích yếu văn bảnPhương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (nguồn vốn ngân sách tỉnh)
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (nguồn vốn ngân sách tỉnh)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan