Quyết định số 1391/QĐ-STNMT ngày 12/09/2022

14/09/2022

QĐ phê duyệt DS đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) mỏ cát thuộc xã Đức Mỹ và Đại Phước, Huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (Mỏ 2)

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnQuyết định
Số1391/QĐ-STNMT
Ngày ký12/09/2022
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnQĐ phê duyệt DS đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) mỏ cát thuộc xã Đức Mỹ và Đại Phước, Huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (Mỏ 2)
Tải file Tải file

NỘI DUNG

QĐ phê duyệt DS đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) mỏ cát thuộc xã Đức Mỹ và Đại Phước, Huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (Mỏ 2)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan