Quyết định số 1389/QĐ-STNMT ngày 12/09/2022

14/09/2022

QĐ phê duyệt DS đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền kt khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đức Mỹ, h Càng Long, TTV (Mỏ 1a)

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnQuyết định
Số1389/QĐ-STNMT
Ngày ký12/09/2022
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnQĐ phê duyệt DS đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền kt khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đức Mỹ, h Càng Long, TTV (Mỏ 1a)
Tải file Tải file

NỘI DUNG

QĐ phê duyệt DS đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền kt khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đức Mỹ, h Càng Long, TTV (Mỏ 1a)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan