Nghị quyết số 12a/NĐ-ĐKTTV-TV ngày 16/04/2021

23/04/2021

Dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết thủy văn thời hạn mưa

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnNghị quyết
Số12a/NĐ-ĐKTTV-TV
Ngày ký16/04/2021
Cơ quan ban hànhĐài Khí tượng thủy văn tỉnh Trà Vinh
Trích yếu văn bảnDự báo, cảnh báo xu thế thời tiết thủy văn thời hạn mưa
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết thủy văn thời hạn mưa

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan