Quyết định số 1225/QĐ-STNMT ngày 04/07/2022

25/08/2022

Về việc phê duyệt đề án đóng cửa khoáng sản cát sang lấp IV, trên lòng sông Cổ Chiên thuộc xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnQuyết định
Số1225/QĐ-STNMT
Ngày ký04/07/2022
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh Trà Vinh
Trích yếu văn bảnVề việc phê duyệt đề án đóng cửa khoáng sản cát sang lấp IV, trên lòng sông Cổ Chiên thuộc xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Về việc phê duyệt đề án đóng cửa khoáng sản cát sang lấp IV, trên lòng sông Cổ Chiên thuộc xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan