Nghị quyết số 10/NĐ-HĐND ngày 10/06/2022

22/06/2022

Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vục tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnNghị quyết
Số10/NĐ-HĐND
Ngày ký10/06/2022
Cơ quan ban hànhHội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Trích yếu văn bảnBan hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vục tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vục tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan