Nghị định số 09/VBHN-BTNMT ngày 30/01/2024

05/02/2024

Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnNghị định
Số09/VBHN-BTNMT
Ngày ký30/01/2024
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnQuy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan