Kết luận số 08/KL-STNMT ngày 24/08/2022

30/08/2022

Về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnKết luận
Số08/KL-STNMT
Ngày ký24/08/2022
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnVề việc chấp hành pháp luật đất đai đối với ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan