Kết luận số 07/KL-STNMT ngày 24/08/2022

30/08/2022

Về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnKết luận
Số07/KL-STNMT
Ngày ký24/08/2022
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnVề việc chấp hành pháp luật đất đai đối với công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan