Nghị quyết số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022

13/01/2022

Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnNghị quyết
Số06/2022/NĐ-CP
Ngày ký07/01/2022
Cơ quan ban hànhChính phủ
Trích yếu văn bảnQuy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan