Nghị quyết số 04/NQ-HĐND26 ngày 26/02/2024

17/03/2024

thông qua Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Trà Vinh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnNghị quyết
Số04/NQ-HĐND26
Ngày ký26/02/2024
Cơ quan ban hànhHội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Trích yếu văn bảnthông qua Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Trà Vinh
Tải file Tải file

NỘI DUNG

thông qua Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan