Kết luận số 01/KL-STNMT ngày 13/01/2023

16/01/2023

Kết luận thanh tra đói với CT Giày da Mỹ Phong

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnKết luận
Số01/KL-STNMT
Ngày ký13/01/2023
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnKết luận thanh tra đói với CT Giày da Mỹ Phong
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Kết luận thanh tra đói với CT Giày da Mỹ Phong

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan