Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo mời chào giá sửa chữa, lợp mới 19 bảng pano tuyên truyền Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 24/08/2020

Thông báo mời chào giá sửa chữa, lợp mới 19 bảng pano tuyên truyền Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 03: Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng (Tủ, kệ, bàn, ghế gỗ làm việc) thuộc dự toán Mua sắm vật tư văn phòng năm 2020 cho Văn phòng đăng ký đất đai

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 12/08/2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 03: Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng (Tủ, kệ, bàn, ghế gỗ làm việc) thuộc dự toán Mua sắm vật tư văn phòng năm 2020 cho Văn phòng đăng ký đất đai

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 02: Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng (Máy in A4, máy nước nóng lạnh, máy đọc mã vạch, camera, máy chấm công, tích điện, đĩa cứng) thuộc dự toán Mua sắm vật tư văn phòng năm 2020 cho Văn phòng đăng ký đất đai

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 28/07/2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 02: Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng (Máy in A4, máy nước nóng lạnh, máy đọc mã vạch, camera, máy chấm công, tích điện, đĩa cứng) thuộc dự toán Mua sắm vật tư văn phòng năm 2020 cho Văn phòng đăng ký đất đai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gới thầu số 01: Mua sắm văn phòng phẩm, vật tư văn phòng khác, mực in, mực photocopy thuộc dự toán Mua sắm vật tư văn phòng năm 2020 cho Văn phòng đăng ký đất đai

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 27/07/2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu gới thầu số 01: Mua sắm văn phòng phẩm, vật tư văn phòng khác, mực in, mực photocopy thuộc dự toán Mua sắm vật tư văn phòng năm 2020 cho Văn phòng đăng ký đất đai

Gửi hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn (lần 2)

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 25/07/2020

Gửi hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn (lần 2)

Mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn lập "Đề án tổng thể Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020-2025"

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 13/07/2020

Mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn lập "Đề án tổng thể Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020-2025"

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01: Thực hiện, bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị năm 2020 cho Văn phòng đăng ký đất đai

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 09/07/2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01: Thực hiện, bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị năm 2020 cho Văn phòng đăng ký đất đai

Gửi hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 07/07/2020

Gửi hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn

Mời chào giá in Tài liệu tuyên truyền Kế hoạch: Tuyên truyền, phổ biến thông tin về tài nguyên và môi trường năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 16/06/2020

Mời chào giá in Tài liệu tuyên truyền Kế hoạch: Tuyên truyền, phổ biến thông tin về tài nguyên và môi trường năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thông báo Về việc mời chào giá thiết kế, in ấn, công treo và tháo băng rôn, phướn

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 21/05/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhu cầu về việc thiết kế, in ấn, công treo và tháo băng rôn, cờ phướn hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng ngày Đại Dương thế giới năm 2020.