Tài nguyên nước

Thông báo lập Đề cương Phương án “Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022” (lần 3)

Tài nguyên nước 20/06/2022

Thông báo lập Đề cương Phương án “Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022” (lần 3)

Thông báo Về việc lập Đề cương Phương án “Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022”

Tài nguyên nước 27/05/2022

Thông báo Về việc lập Đề cương Phương án “Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022”

Thông báo Về việc lập Đề cương Phương án “Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”

Tài nguyên nước 31/03/2022

Thông báo Về việc lập Đề cương Phương án “Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”

Thông báo về việc lập Đề cương nhiệm vụ “Rà soát, điều chỉnh Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh”

Tài nguyên nước 14/05/2021

Thông báo về việc lập Đề cương nhiệm vụ “Rà soát, điều chỉnh Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh”

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2017/NĐ-CP

Tài nguyên nước 05/05/2021

Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP.

Những quy định mới về việc giao khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Tài nguyên nước 24/02/2021

Ngày 10/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 30/3/2021

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC CUỐI THÁNG 11/2020

Tài nguyên nước 19/11/2020

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC CUỐI THÁNG 11/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường Tổ chức họp Hội đồng thẩm định Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, lưu lượng khai thác 40.000 m3/ngày đêm.

Tài nguyên nước 09/11/2020

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 03/11/2020 (thứ Ba), tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh đã diễn ra cuộc họp thông qua Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt Kênh 3/2 do Công ty Nhiệt điện Duyên Hải làm chủ đầu tư, lưu lượng khai thác là 40.000 m3/ngày đêm.

Bản tin Tài nguyên nước số 07 năm 2020

Tài nguyên nước 25/08/2020

Bản tin Tài nguyên nước số 07 năm 2020

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

Tài nguyên nước 11/05/2020

Ngày 07/5/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2468/BTNMT-TĐKTTT gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020.