Đất đai

Nữ Công đoàn Cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường kỷ niệm ngày 20-10

Đất đai 20/10/2021

Ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam nay là Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam được thành lập. Đánh dấu sự kiện này, Đảng cộng sản quyết định chọn ngày 20/10 hàng năm làm ngày truyền thống của tổ chức và đây cũng được xem là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tiên là ngày Phụ nữ Việt Nam.

Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với khu đất diện tích 51.898,6 , tọa lạc tại phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh để thực hiện dự án Trung Tâm Thương mại - Dịch vụ phường 8, thành phố Trà Vinh

Đất đai 08/10/2021

Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với khu đất diện tích 51.898,6 , tọa lạc tại phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh để thực hiện dự án Trung Tâm Thương mại - Dịch vụ phường 8, thành phố Trà Vinh

Thông báo chọn đơn vị tư vấn lập HSMT đánh giá thẩm định HSMT (lần 2)

Đất đai 29/09/2021

Thông báo chọn đơn vị tư vấn lập HSMT đánh giá thẩm định HSMT (lần 2)

Thông báo chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Đất đai 20/09/2021

Thông báo chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Thư mời báo giá thực hiện một số giải pháp để quản lý khu đất Đại học Trà Vinh Khu III tọa lạc tại Phường 1, TPTV.

Đất đai 16/09/2021

Thư mời báo giá thực hiện một số giải pháp để quản lý khu đất Đại học Trà Vinh Khu III tọa lạc tại Phường 1, TPTV.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai quy chế quản lý, khai thác và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; tổng kết dự án khảo sát đo đạc, kê khai đăng ký và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất công.

Đất đai 09/04/2021

Ngày 02/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị triển khai quy chế quản lý, khai thác và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; tổng kết dự án Khảo sát đo đạc, kê khai đăng ký và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất công.

Văn phòng đăng ký đất đai tổng kết kết quả hoạt động năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Đất đai 05/02/2021

Được sự chấp thuận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 03/02/2021 Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức Hội nghị Tổng kết kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Thông báo xét chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất

Đất đai 12/10/2020

Thông báo xét chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất

Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm xây dựng dữ liệu giá đất tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai

Đất đai 09/06/2020

Thực hiện Công văn số 274/VPĐKĐĐ-KTĐC ngày 04/6/2020, Văn phòng đăng ký đất đai đã tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm xây dựng dữ liệu giá đất tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai. Qua đó, để nắm rõ quá trình xây dựng dữ liệu giá đất trên phần mềm xác định giá đất do Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai xây dựng.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực đất đai thông qua dịch vụ bưu chính công ích

Đất đai 18/03/2020

Thực hiện thí điểm triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực đất đai tại các điểm Bưu điện Văn hóa đã triển khai thực hiện dịch vụ Bưu chính công ích các xã thuộc huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, huyện Châu Thành và thị xã Duyên Hải.