Đất đai

Về việc mời chào giá thực hiện lắp bảng thông báo quản lý tại các khu đất năm 2022

Đất đai 29/04/2022

Về việc mời chào giá thực hiện lắp bảng thông báo quản lý tại các khu đất năm 2022

Thông báo mời đơn vị gửi hồ sơ năng lực giao nhiệm vụ thực hiện Phương án quản lý các khu đất năm 2022

Đất đai 07/03/2022

Thông báo mời đơn vị gửi hồ sơ năng lực giao nhiệm vụ thực hiện Phương án quản lý các khu đất năm 2022

Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Càng Long

Đất đai 03/03/2022

Thực hiện Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Càng Long, sáng ngày 01-3-2022, UBND huyện Càng Long tổ chức Hội nghị công bố kế hoạch sử dụng đất huyện năm 2022.

Mốc tọa độ gửi các Huyện

Đất đai 01/03/2022

Mốc tọa độ gửi các Huyện

Văn phòng đăng ký đất đai tổng kết kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Đất đai 18/01/2022

Ngày 15/01/2022 Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức Hội nghị Tổng kết kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

09 SỰ KIỆN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021

Đất đai 05/01/2022

Ngày 31/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 2652/QĐ-BTNMT về công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2021.

Tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức tại Văn phòng đăng ký đất đai năm 2021

Đất đai 20/12/2021

Ngày 18/12/2021 Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức tại Văn phòng đăng ký đất đai năm 2021 tổ chức sát hạch vòng 2 kiểm tra về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ các ứng viên tham dự kỳ xét tuyển viên chức Văn phòng đăng ký đất đai

Công bố Quyết định của UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Càng Long.

Đất đai 09/12/2021

Căn cứ Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Càng Long. Sáng ngày 09-12-2021, UBND huyện Càng Long tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Càng Long.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ THÀNH, KHU ĐẤT 51.898,6 m2 TẠI KHÓM 6, PHƯỜNG 8, THÀNH PHỐ TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH

Đất đai 17/11/2021

Đấu giá quyền sử dụng đất là phương thức giúp Nhà nước huy động tối đa nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế. Mặc khác đấu giá quyền sử dụng đất có vai trò vô cùng quan trọng trong sự ổn định, phát triển bền vững cho sự phát triển thị trường bất động sản, góp phần tạo lập sự ổn định, sự minh bạch, công bằng xã hội trong hoạt động giao đất, cho thuê đất, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người sử dụng đất. Nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Chọn đơn vị tư vấn lập HSMT đánh giá thẩm định HS dự thầu (Nhờ Văn thư chuyển giúp Trung tâm Tin hoc-Công báo đăng lên cổng TTĐT tỉnh)

Đất đai 04/11/2021

Chọn đơn vị tư vấn lập HSMT đánh giá thẩm định HS dự thầu (Nhờ Văn thư chuyển giúp Trung tâm Tin hoc-Công báo đăng lên cổng TTĐT tỉnh)