Chuyên môn

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường công tác tại huyện Càng Long để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện.

Chuyên môn 18/02/2022

Thực hiện Chỉ đạo của Tỉnh ủy, Quy chế làm việc của UBND tỉnh, thời gian qua giữa Sở TN-MT với UBND huyện phối hợp rất tốt trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi thì thực tế còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện. Do đó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Văn Hùng có buổi công tác tại huyện Càng Long vào sáng ngày 17/02/2022 để kịp thời hỗ trợ huyện tháo gỡ.

Tiếp công dân định kỳ T5 năm 201 (K gửi bản giấy)

Chuyên môn 10/05/2021

Tiếp công dân định kỳ T5 năm 201 (K gửi bản giấy)