Biến đổi khí hậu

Hội thảo trong khuôn khổ dự án “Nâng cao khả năng chống chịu, phát triển khu định cư con người và sinh thái gắn kết, bền vững thông qua các can thiệp hạ tầng quy mô nhỏ ở các vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long”.

Biến đổi khí hậu 12/04/2022

Ngày 23/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh phối hợp tổ chức “Hội thảo tập huấn thúc đẩy xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động tại tỉnh Trà Vinh” và “Hội thảo chia sẻ hiện trạng dễ bị tổn thương và kinh nghiệm xây dựng chính sách nhằm thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh”.

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Biến đổi khí hậu 31/03/2022

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Công bố hiện trạng rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Biến đổi khí hậu 30/03/2022

Ngày 16/3/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 557/QĐ-UBND công bố hiện trạng rừng tỉnh Trà Vinh năm 2021.

Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và một số giải pháp triển khai ứng phó

Biến đổi khí hậu 17/07/2019

Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và một số giải pháp triển khai ứng phó.