Văn bản - Văn bản lấy ý kiến

TỔNG CỘNG: 43 VĂN BẢN
  Công văn số 3879/STNMT-QLMT ngày 28/11/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Phương án vận chuyển và tận thu phần đất, cát dôi dư sau khi cải tạo ao hồ xây dựng khu nuôi tôm thẻ chân trắng mật độ cao của Hộ ông Mai Văn Yên”

  Công văn số 3722/STNMT-QLMT ngày 16/11/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo ĐTM dự án “Phương án vận chuyển đất dôi dư sau khi thực hiện cải tạo, hạ độ cao 12,3677ha đất trồng lúa của 24 hộ dân tại ấp Trà On và ấp Giồng Bèn, xã Huyền Hội, huyện Càng Long”

  Công văn số 3719/STNMT-QLMT ngày 16/11/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo ĐTM Dự án cải tạo, hạ độ cao đất nông nghiệp và tận thu phần đất dôi dư sau cải tạo tại Khu vực 5, thuộc Dự án cải tạo, hạ độ cao đất nông nghiệp xã Huyền Hội

  Công văn số 3373/STNMT-QLMT ngày 20/10/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đường Vành đai phía Đông, huyện Tiểu Cần”

  Công văn số 3137/STNMT-QLMT ngày 2/10/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cải tạo, nâng cấp Đường huyện 15 (đoạn từ cầu Đa Hòa 1 đến Bãi Vàng), huyện Châu Thành”

  Công văn số 2863/STNMT-QLMT ngày 11/09/2023

đăng tải tham vấn hồ sơ ĐTM của dự án “Hạ độ cao và vận chuyển vật liệu nạo vét từ 14 bãi lưu chứa thuộc dự án Nạo vét 18 tuyến kênh thủy lợi phục vụ sản xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

  Công văn số 2864/STNMT-QLMT ngày 11/09/2023

đăng tham vấn trên trang web báo cáo ĐTM dự án "Đường huyện 30, xã Long Hòa, Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh"

  Công văn số 2666/STNMT-QLMT ngày 24/06/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Hạ độ cao và vận chuyển vật liệu nạo vét từ 18 bãi lưu chứa thuộc 02 dự án Nạo vét hệ thống kênh thủy lợi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

  Công văn số 2427/STNMT-QLMT ngày 04/08/2023

đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo ĐTM của dự án vận chuyển đất 04 bãi chứa đất (từ dự án nạo vét kênh của Sở NN&PTNT) của Công ty Minh Thành

  Công văn số 2319/STNMT-QLMT ngày 27/07/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ loại 1"

  Công văn số 2221/STNMT-QLMT ngày 20/07/2023

Lấy ý kiến 02 dự thảo Nghi quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và Đề án thu phí cấp giấy phép môi trường

  Công văn số 2152/STNMT-QLMT ngày 14/07/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp An Phú Tân”

  Công văn số 1992/STNMT-QLMT ngày 04/07/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang”

  Công văn số 1923/STNMT-QLMT ngày 28/06/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Kho xăng dầu Tân Sơn"

  Công văn số 1856/STNMT-QLMT ngày 21/06/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo ĐTM dự án “Phương án vận chuyển đất dôi dư sau khi thực hiện cải tạo, hạ độ cao 4,2 ha đất trồng lúa của 11 hộ dân tại ấp Bình Hội, xã Huyền Hội, huyện Càng Long”