Văn bản - Thông báo

TỔNG CỘNG: 186 VĂN BẢN
  Thông báo số 689/TB-STNMT ngày 29/11/2023

Thông báo Về việc hủy Hợp đồng thuê đất số 71/HĐTĐ ngày 31/8/2016

  Thông báo số 462/TB-TTPTQĐ ngày 24/11/2023

Thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2023.

  Thông báo số 425/TB-STNMT ngày 08/08/2023

Về việc điều chỉnh một phần Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 21/6/2023

  Thông báo số 640/TB-STNMT ngày 13/11/2023

Kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần và Thương mại - Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

  Thông báo số 639/TB-STNMT ngày 13/11/2023

Kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường đối với công ty cổ phần Tân Tân Trà Vinh

  Thông báo số 638/TB-STNMT ngày 09/11/2023

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023.

  Thông báo số 630/TB-STNMT ngày 07/11/2023

Thông báo mời đơn vị tham gia tập huấn nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh Xăng dầu năm 2023

  Thông báo số 588/TB-STNMT ngày 21/10/2023

Thông báo triển khai Quyết định số 2684/QĐ-BTNMT ngày 18/9/2023 và Quyết định số 2901/QĐ-BTNMT ngày 06/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Thông báo số 36/LCT-STNMT ngày 36/LCT-STNMT

Tuần 41 Lịch công tác LĐ STNMT từ 09 đến 14/10/2023

  Thông báo số 543/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 09/10/2023

Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 1416A, tờ bản đồ số 1, diện tích 170m2, đất tọa lạc tại xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (nay là Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh)

  Thông báo số 443/TB-TTPTQĐ ngày 02/10/2023

Thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2023

  Thông báo số 3078/STNMT-QLMT ngày 27/09/2023

V/v đăng ký tham dự lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2023

  Thông báo số 222/tb-ubnd ngày 09/09/2023

Về việc thu hồi đất do chấm dứt một phần hoạt động đầu tư dự án Nuôi trồng vi tảo kết hợp điện mặt trời (giai đoạn 2)

  Thông báo số 2837/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 08/09/2023

Giao nộp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Tân Việt