Văn bản - Thông báo

TỔNG CỘNG: 173 VĂN BẢN
  Thông báo số 222/tb-ubnd ngày 09/09/2023

Về việc thu hồi đất do chấm dứt một phần hoạt động đầu tư dự án Nuôi trồng vi tảo kết hợp điện mặt trời (giai đoạn 2)

  Thông báo số 2837/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 08/09/2023

Giao nộp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Tân Việt

  Thông báo số 221/TB-UBND ngày 08/09/2023

Về việc thu hồi đất do chấm dứt hoạt động đầu tư dự án xây dựng khu nhà ở giáo viên

  Thông báo số 220/TB-UBND ngày 08/09/2023

Về việc thu hồi đất do chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Nhà xưởng chế tạo cơ khí

  Thông báo số 480/TB-STNMT ngày 08/09/2023

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023

  Thông báo số 219/TB-UBND ngày 07/09/2023

Về việc thu hồi đất do chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Trường mầm non tư thục Minh Huyền

  Công văn số 2768/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 31/08/2023

V/v báo giá xây dựng Kế hoạch thuê phần mềm, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 20/TB-CNTT ngày 25/07/2023

Thông báo tuyển dụng truyền thông và xây dựng dữ liệu tài nguyên môi trường

  Thông báo số 381/TB-STNMT ngày 21/07/2023

Về thời gian bắt đầu thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) tại mỏ cát san lấp trên lòng sông Cổ Chiên thuộc xã Đức Mỹ và xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện Thiên Phú

  Thông báo số 380/TB-STNMT ngày 21/07/2023

Về thời gian bắt đầu thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) tại mỏ cát san lấp trên lòng sông Hậu thuộc xã Hàm Tân và xã Định An, huyện Trà Cú của Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Tuyết

  Thông báo số TB-STNMT ngày 19/07/2023

Về việc mời tham gia tư vấn kiểm tra nghiệm thu hạng mục công việc Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Thông báo số 01/TB-HĐKTSH ngày 04/07/2023

Thông báo Số lượng hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển theo hình thức tiếp nhận vào làm viên chức

  Thông báo số 328/TB-STNMT ngày 23/06/2023

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 29/TB-TTPTQD ngày 21/06/2023

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

  Thông báo số 17/TB-CNTT ngày 29/05/2023

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường