Văn bản - Lịch làm việc của lãnh đạo

TỔNG CỘNG: 184 VĂN BẢN
  Lịch làm việc số 43/LCT-STNMT ngày 28/11/2023

Tuần 48 Lịch công tác BLĐ STNMT từ 27/11 đến 01/12/2023

  Lịch làm việc số 42/LCT-STNMT ngày 21/11/2023

Tuần 47 LCT LĐ STNMT từ 20 đến 24/11/2023

  Lịch làm việc số 41/LCT-STNMT ngày 14/11/2023

Lịch công tác Lịch công tác STNMT từ 13 đến 17/11/2023

  Lịch làm việc số 40/LCT-STNMT ngày 07/11/2023

Tuần 45 Lịch công tác LĐ STNMT từ 06 đến 11/11/2023

  Lịch làm việc số 39/LCT-STNMT ngày 30/10/2023

Tuần 44 LCT LĐ STNMT từ 30/10 đến 03/11/2023

  Lịch làm việc số 38/LCT-STNMT ngày 23/10/2023

Tuần 43 Lịch công tác LĐ STNMT Từ 23 đến 27/10/2023

  Lịch làm việc số 37/LCT-STNMT ngày 16/10/2023

Lịch công tác tuần từ 16 đến 20/10/2023

  Lịch làm việc số 35/LCT-STNMT ngày 03/10/2023

Lịch công tác Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ 02 đến 06/10/2023

  Lịch làm việc số 34/LCT-STNMT ngày 25/09/2023

Tuần 39 Lịch công tác BLĐ STNMT từ 25 đến 30/9/2023

  Lịch làm việc số 33/LCT-STNMT ngày 20/09/2023

Tuần 38 Lịch công tác tuần LĐ STNMT từ 18 đến 22/9/2023

  Lịch làm việc số 33/LCT-STNMT ngày 20/09/2023

Lịch công tác của ban lãnh đạo sở tài nguyên và môi trường (Từ ngày 18 đến ngày 22/9/2023)

  Lịch làm việc số 32/LCT-STNMT ngày 06/09/2023

Tuần 36 Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 04 đến 08/9/2023

  Lịch làm việc số 440/TB-STNMT ngày 15/08/2023

Thông báo mời chào giá container chứa chất thải (KH NTM 200 triệu)

  Lịch làm việc số 29/LCT-STNMT ngày 14/08/2023

Lịch công tác BLĐ STNMT từ 14 đến 18/07/2023

  Lịch làm việc số 28/LCT-STNMT ngày 08/08/2023

Tuần 32 LCT BLĐ STNMT từ 07 đến 11/8/2023