Văn bản - Lịch làm việc của lãnh đạo

TỔNG CỘNG: 208 VĂN BẢN
  Lịch làm việc số 23/LCt-STNMT ngày 17/06/2024

Tuấn 25 Lịch công tác tuần BLĐ STNMT từ 17 đến 21/6/2024

  Lịch làm việc số 22/LCT-STNMT ngày 12/06/2024

Tuần 24 Lịch công tác tuần BLĐ STNMT từ 10 đến 14/6/2024

  Lịch làm việc số 21/LCT-STNMT ngày 04/06/2024

Tuần 23 Lịch công tác tuần BLĐ Sở TNMT (từ 03 đến 09/6/2024)

  Lịch làm việc số 20/LCT-STNMT ngày 28/05/2024

Tuấn 22 Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 27/5 đến 01/6/2024

  Lịch làm việc số 19/LCT-STNMT ngày 21/05/2024

Tuần 21 Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 20 đến 24/5/2024

  Lịch làm việc số 18/LCT-STNMT ngày 14/05/2024

Tuấn 20 Lịch công tác tuần BLĐ STNMT từ 13 đến 17/5/2024

  Lịch làm việc số 17/LCT-STNMT ngày 06/05/2024

Tuần 19 Lịch công tác tuần BLĐ STNMT từ 06 đến 10/5/2024

  Lịch làm việc số 16/LCT-STNMT ngày 23/04/2024

Tuần 17 Lịch công tác LĐ STNMT Từ 22 đến 26/4/2024

  Lịch làm việc số 14/LCT-STNMT ngày 09/04/2024

Tuần 15 Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 01 đến 12/4/2024

  Lịch làm việc số 13/LCT-STNMT ngày 02/04/2024

Tuần 14 Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 01 đến 05/4/2024

  Lịch làm việc số 11/LCT-STNMT ngày 19/03/2023

Tuần 11 Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 18 đến 23/03/2024

  Lịch làm việc số 10/LCT-STNMT ngày 05/03/2024

Tuần 10 Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 04 đến 08/03/2024

  Lịch làm việc số 09/LCT-STNMT ngày 28/02/2024

Tuần 9 Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 26/02 đến 01/03/2024

  Lịch làm việc số 07/LCT-STNMT ngày 19/02/2024

Tuần 8 Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 19 đến 23/02/2024

  Lịch làm việc số 06/LCT-STNMT ngày 06/02/2024

Lịch công tác tuần 5, tuần 6 LĐ STNMT từ 05 đến 16/02/2024