Văn bản - Lịch làm việc của lãnh đạo

TỔNG CỘNG: 176 VĂN BẢN
  Lịch làm việc số 34/LCT-STNMT ngày 25/09/2023

Tuần 39 Lịch công tác BLĐ STNMT từ 25 đến 30/9/2023

  Lịch làm việc số 33/LCT-STNMT ngày 20/09/2023

Tuần 38 Lịch công tác tuần LĐ STNMT từ 18 đến 22/9/2023

  Lịch làm việc số 33/LCT-STNMT ngày 20/09/2023

Lịch công tác của ban lãnh đạo sở tài nguyên và môi trường (Từ ngày 18 đến ngày 22/9/2023)

  Lịch làm việc số 32/LCT-STNMT ngày 06/09/2023

Tuần 36 Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 04 đến 08/9/2023

  Lịch làm việc số 440/TB-STNMT ngày 15/08/2023

Thông báo mời chào giá container chứa chất thải (KH NTM 200 triệu)

  Lịch làm việc số 29/LCT-STNMT ngày 14/08/2023

Lịch công tác BLĐ STNMT từ 14 đến 18/07/2023

  Lịch làm việc số 28/LCT-STNMT ngày 08/08/2023

Tuần 32 LCT BLĐ STNMT từ 07 đến 11/8/2023

  Lịch làm việc số 27/LCT-STNMT ngày 01/08/2023

Tuần 31 Lịch công tác BLĐ STNMT từ 31/7 đến 04/8/2023

  Lịch làm việc số 26/LCT-STNMT ngày 25/07/2023

Lịch công tác của ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

  Lịch làm việc số 24/LCT-STNMT ngày 11/07/2023

Tuần 28 Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 10 đến 15/7/2023

  Lịch làm việc số 23/LCT-STNMT ngày 04/07/2023

Tuần 27 Lịch công tác LĐ STNMT từ 03 đến 07/7/2023

  Lịch làm việc số 22/LCT-STNMT ngày 28/06/2023

Tuần 26 Lịch công tác LĐ STNMT từ 26 đến 30/6/2023

  Lịch làm việc số 21/LCT-STNMT ngày 20/06/2023

Tuần 25 Lịch công tác BLĐ STNMT từ 19 đến 24/6/2023

  Lịch làm việc số 20/LCT-STNMT ngày 13/06/2023

Tuần 24 Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 12 đến 16/6/2023

  Lịch làm việc số 19/LCT-STNMT ngày 06/06/2023

Tuần 23 Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 05 đến 09/6/2023