Văn bản - Môi trường

TỔNG CỘNG: 198 VĂN BẢN
  Công văn số 3879/STNMT-QLMT ngày 28/11/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Phương án vận chuyển và tận thu phần đất, cát dôi dư sau khi cải tạo ao hồ xây dựng khu nuôi tôm thẻ chân trắng mật độ cao của Hộ ông Mai Văn Yên”

  Công văn số 3401/vp-nn ngày 22/11/2023

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 19/2023/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ̣(ký số)

  Công văn số 3414/vp-nn ngày 23/11/2023

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 17/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (KS)

  Công văn số 3840/STNMT-VP ngày 24/11/2023

triển khai thực hiện Thông tư số 19/2023/TT-BTNMT ngày 15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Công văn số 3810/STNMT-QLMT ngày 22/11/2023

Phổ biến Nghị Quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 13/11/2023 của HĐND tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 3722/STNMT-QLMT ngày 16/11/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo ĐTM dự án “Phương án vận chuyển đất dôi dư sau khi thực hiện cải tạo, hạ độ cao 12,3677ha đất trồng lúa của 24 hộ dân tại ấp Trà On và ấp Giồng Bèn, xã Huyền Hội, huyện Càng Long”

  Công văn số 3719/STNMT-QLMT ngày 16/11/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo ĐTM Dự án cải tạo, hạ độ cao đất nông nghiệp và tận thu phần đất dôi dư sau cải tạo tại Khu vực 5, thuộc Dự án cải tạo, hạ độ cao đất nông nghiệp xã Huyền Hội

  Công văn số 3698/STNMT-QLMT ngày 15/11/2023

Phản hồi kết quả xác minh, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng

  Công văn số 3693/STNMT-QLMT ngày 15/11/2023

V/v phối hợp phổ biến, phát động Cuộc thi “Đại sứ giảm nhựa”

  Thông báo số 630/TB-STNMT ngày 07/11/2023

Thông báo mời đơn vị tham gia tập huấn nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh Xăng dầu năm 2023

  Thông báo số 631/TB-STNMT ngày 07/11/2023

Thông báo mời thầu gói thầu số 04 Tư vấn giám định thiết bị Dự án 14 trạm AMD (lần 02)

  Báo cáo số BCDX-GPMT-KTCXDLD ngày 2023

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở "Kho trung chuyển xăng dầu Long Đức"

  Công văn số 3373/STNMT-QLMT ngày 20/10/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đường Vành đai phía Đông, huyện Tiểu Cần”

  Báo cáo số GPMT - Điện gió hàn quốc GĐ 1 ngày 10/2023

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HÀN QUỐC - TRÀ VINH (GIAI ĐOẠN 1)

  Thông báo số 542/TB-STNMT ngày 09/10/2023

Về việc mời Nhà thầu tham gia thực hiện Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị Dự án: Đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo nước mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh