Văn bản - Môi trường

TỔNG CỘNG: 259 VĂN BẢN
  Công văn số 2453/STNMT-QLMT ngày 15/07/2024

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nâng công suất khai thác mỏ cát san lấp ven biển thuộc xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh”

  Công văn số 2454/STNMT-QLMT ngày 15/07/2024

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nâng công suất khai thác mỏ cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Vị trí mỏ số 1)”

  Công văn số 2425/STNMT-CNTT ngày 12/07/2024

tuyên truyền, hưởng ứng tham gia cuộc thi “Giải pháp xanh hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững”

  Công văn số 2269/STNMT-QLMT ngày 10/07/2024

V/v đăng tải kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước, không khí trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tháng 5, tháng 6 năm 2024

  Công văn số 2326/STNMT-QLMT ngày 08/07/2024

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Vận chuyển đất, cát dôi dư sau khi cải tạo ao nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh của hộ Nguyễn Văn Bề”

  Thông báo số 393/TB-STNMT ngày 05/07/2024

Thông báo mời chào giá thiết bị lưu chứa chất thải dạng container

  Thông báo số 373/TB-STNMT ngày 27/06/2024

Thông báo mời Nhà đầu tư tham gia đề xuất Phương án khai thác phần rác đã hoai mục tại Bãi rác TP Trà Vinh (bãi rác cũ) để sản xuất phân hữu cơ (Lần 5)

  Quyết định số 230/QĐ-STNMT ngày 26/06/2024

thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng Doanh trại Ban CHQS huyện Tiểu Cần/Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh/Quân khu 9”

  Thông báo số 341/TB-STNMT ngày 17/06/2024

Về việc Mời Nhà đầu tư tham gia đề xuất Phương án khai thác phần rác đã hoai mục tại Bãi rác thành phố Trà Vinh (bãi rác cũ) để sản xuất phân hữu cơ (Lần 4)

  Báo cáo số 95/BC-TTKT ngày 12/06/2024

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường tháng 3 và tháng 4 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 321/TB-STNMT ngày 10/06/2024

Thông báo chọn đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT DA Điều tra đánh giá ô nhiễm đất TV - lần 2

  Thông báo số 312/TB-STNMT ngày 06/06/2024

Mời Nhà đầu tư tham gia đề xuất Phương án khai thác phần rác đã hoai mục tại Bãi rác TP.Trà Vinh (bãi rác cũ) để sản xuất phân hữu cơ (Lần 3)

  Thông báo số 21/TB-CNTT ngày 30/5/2024

Về việc mời chào giá để xét chỉ định thầu gói thầu: Photo tài liệu tập huấn thuộc Kế hoạch truyền thông môi trường năm 2024

  Công văn số 1665/STNMT-QLMT ngày 20/05/2024

tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới (05/6) năm 2024

  Thông báo số 274/TB-STNMT ngày 27/05/2024

Thông báo Mời Nhà đầu tư tham gia đề xuất Phương án khai thác phần rác đã hoai mục tại Bãi rác TP Trà Vinh (bãi rác cũ) để sản xuất phân hữu cơ (Lần 2)